KONTAKT / DANE

Biuro Usług Turystycznych „Maćko”

Joanna Dopierała

Korzecznik-Podlesie 30

62-620 Babiak

tel. 609 704 358a

 

NIP: 666 200 96 35

 

Wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem 656.

Rachunek Bankowy do wpłat:

BZ WBK, ul. Zielona 2, 62-600 Koło Nr konta: 90 1090 1203 0000 0001 2315 2733